Czym jest Związek Banków Polskich?

Czym jest Związek Banków Polskich?

W 1991 roku powołano do życia samorządową organizację banków, którą określono jak Związek Banków Polskich. Od samego początku jej działania oparte były na ustawie o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Jej członkami mogły zostać jedynie te banki, które realizowały swoje usługi na terenie Polski, przy czym udział w Związku jest całkowicie dobrowolny. Nadzór sprawuje trzyosobowy zarząd związku oraz członkowie reprezentujący poszczególne banki tworzący Radę Związku. Głównym założeniem powstania ZBP były reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów banków.

Jakie zadania stawia przed sobą ZBP?

logo Związku Banków PolskichPodstawowym zadaniem statutowym Związku jest dbanie o wspólne interesy członków Rady w odpowiedzi na wszelkie uregulowania prawne związane z ustawodawstwem bankowym. Ponadto wystawia on opinie i ekspertyzy, deleguje członków do reprezentowania Związku w pracach komisji legislacyjnych różnych komisji Sejmu i Senatu i współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim. Poza wymienionymi zadaniami ZBP odpowiada za:

  • zapewnienie należytych warunków organizacji i prawnego regulowania sektora bankowego w Polsce współpracując z Sejmem i Senatem oraz NBP
  • stworzenie warunków do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania sektora bankowego
  • działania mające na celu utworzyć i wspomóc w rozwoju instytucje przypankowe

Wszystkie zadania realizowane są przed Radę, Zespoły oraz Podzespoły Związku Banków Polskich.
W roku 1997 ZBP przy współpracy z bankami stworzył bazę będącą źródłem informacji kredytowych i gospodarczych w Polsce. Mowa tu o Biurze Informacji Kredytowej.

Weryfikowanie Klientów bazach ZBP

Podczas procesu ubiegania się o kredyt klienci mogą zostać zweryfikowani w bazach Związku Banków Polskich. Taka wymiana informacji kredytowych i gospodarczych ma na celu zminimalizowanie ryzyka naruszenia warunków umowy jednej ze stron. Bankowe oceny wymiany informacji umożliwiają także oszacowanie zdolności kredytowej wnioskodawcy. Obecnie współpracę ze związkiem podejmuje również wiele firm spoza sektora bankowego. Podczas analizowania wniosku o pożyczkę wysyłają zapytanie do Związku Banku Polskich o dane kredytowe na temat potencjalnego klienta. Aktualnie ZBP jest jednym z najbardziej wszechstronnych systemów wymiany informacji kredytowych i gospodarczych.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *